Maudy Hylkema executive interim manager, coach & mediator

Als maatschappelijke organisaties op koers willen blijven of willen verbeteren

Organisaties en de medewerkers in staat stellen meerwaarde te brengen voor de kwaliteit van leven van hun klanten. Dat is mijn drive. Is een organisatie uit koers dan werk ik in verbinding en met vertrouwen aan herstel van balans en rust in de organisatie. Alleen dan kunnen de doelstellingen worden gerealiseerd.
Medewerkers zijn de kracht in een organisatie. Dat is mijn stellige overtuiging. De vraag is: Waarin zitten hun drive en kwaliteiten? Ik breng medewerkers terug naar hun kracht door te kijken wat er al is ontwikkeld en hoe de draad weer kan worden opgepakt. Waar nodig trekken we een nieuw plan. En dan nog plezier in het werk. Dit is zo belangrijk, medewerkers en klanten ervaren dat verschil gelijk.
Binnen en buiten de organisatie ga ik voor samenwerking. Hoe werken we met elkaar in een veilige sfeer aan de doelen van de organisatie? Welk netwerk versterkt de resultaten van de organisatie? Waar en hoe is win-win te behalen?
Goede coaching versterkt. Elk mens, elk team is weleens de weg kwijt of voelt zich niet effectief. Goede coaching en paar keer sparren brengt de kracht en betekenis weer in beeld.

Als twee mensen vastzitten in een geschil

Conflicten zijn zonde van de tijd. Een geschil kost verkeerde energie en ondermijnt de koers en resultaatgerichtheid. Zowel in het werk als in levens van mensen. Met goede procesbegeleiding kunnen betrokkenen in enkele gesprekken tot oplossingen komen.

Mijn ervaring

Jarenlange ervaring in zorg, welzijn en kinderopvang

Sinds 2004 ben ik zelfstandig consultant, voornamelijk werkzaam in de sectoren zorg, welzijn, kinderopvang en sociale huisvesting. Mijn managementervaring, bestuurlijke verantwoordelijkheid en veranderkennis heb ik opgedaan in veel lijnfuncties, toezichthoudende posities en als adviseur, coach en mediator.
Mijn carrière ben ik gestart als verpleegkundige. Tien jaar heb ik gewerkt in ziekenhuizen (IC) en de thuiszorg. Daardoor ken ik zorgorganisaties in al hun onderdelen door en door. Na de studie bedrijfskunde (1991) ben ik gaan werken als consultant en manager.
Betrokken en zakelijke bestuursstijl

Als bestuurder heb ik natuurlijk gezag. Ik ben in beeld, betrokken, aanspreekbaar en betrouwbaar. Mijn communicatie is direct en open. Ik ben enthousiast en bevlogen.
In organisaties voeg ik heel snel in. Ik kijk, luister en vraag ten behoeve van een goed plan voor de opdracht.
Bij mij is de onderlinge afstemming groot. We trekken samen op. Aanwezige kennis en nieuwe ideeën haal ik altijd op, de optelling van ideeën maakt sterk.
Ziel en zakelijkheid allebei belangrijk voor goede resultaten. Beiden krijgen bij mij gelijke aandacht.
In velen functies heb ik mijn deskundigheid en gedegenheid ontwikkeld.
Mijn CV en opdrachtlijst stuur ik op verzoek graag toe.

Mijn expertises

Interim management in de non-profit sector
Interim management is een vak en door mij 20 jaar uitgevoerd! Mijn inzet is ter overbrugging, voor het doorvoeren van ingrijpende verandering, voor vervanging bij langdurige afwezigheid, als crisisopvanger of tijdelijke aanvullende steun.
Toezichthouden
Als toezichthouder in functie of als consultant bij vorming van RvT’s, het verbeteren van de toezichtsprocessen en bij meningsverschillen in de boardroom.
Mediation bij conflicten
Ik regisseer het proces waarin betrokkenen zoeken naar oplossingsrichtingen. Ik zorg voor hoor en wederhoor in balans.
Verandertrajecten
Benodigde verandering pak ik aan met diepe analyse door luisteren, ideeën verzamelen, kaders vormen en knelpunten verkennen. Ik verander met betrokkenen gestructureerd naar borging van een vernieuwing.
Coachtrajecten van teams en individuele medewerkers
Teams of individuen begeleiden in hun ontwikkeling en het (her)vinden van hun doelen en hun pad om doelen te realiseren.

Kennis maken?
Graag!

U kunt me bereiken op 06-20 12 30 42
of mail naar info@mhconsultant.nl

Maudy Hylkema Consultant
Ereprijs 29
2871 MZ Schoonhoven

logo-los

Interim management

mediation

coaching