Oog voor de medewerkers én het grote geheel

Samenwerking maakt dingen mogelijk. Het is belangrijk dat de grote lijn ook goed in beeld is bij de mensen die het dagelijkse werk uitvoeren, zodat ze zich deel van het geheel voelen. Dat bereik ik door de dingen kort en bondig onder woorden te brengen en door de boodschap visueel te maken; iedereen ziet het letterlijk voor zich. Als bestuurder zet ik de piketpalen, en als procesbegeleider neem ik de medewerkers stap voor stap mee door alle fasen van het proces, samen met de inhoudelijke specialisten.